Home > Underhåll av maskiner > Crosstrainer underhåll gnissel

Crosstrainer underhåll gnissel

Om en crosstrainer börjar gnissla.

- Dra åt alla skruvar till fötterna och stolpen fram riktigt ordentligt, de kan börja lossna lite efter ett tags användning.

- Kontroller att fästen mellan armarna fram och pedalerna inte är för hårt dragna. Det kan göra att lagret nyps åt och ger ett gnisslande ljud.

- Smörj lager/glidytor med silikonolja