Home > Reklamationer/Felsökning > Löpband > Justering av löpytan på löpband/promenadband

Justering av löpytan på löpband/promenadband

Om löpytan / löpmattan flyttar sig åt ena sidan så justeras det genom instruktionen nedan.
Principen är den samma på olika löpband eller promenadband.

Löpstilen , ej horisontell löpyta eller en vals som inte är helt rak mot bandet är orsaker som kan leda till att löpbandet/ytan kan avvika från mitten och som följd bli skadad. En justering av skruvarna ytterst längst bak vid löpbandet är då nödvändig för att åter centrera löpbandet. Skruva loss skruvarna så mycket att löpytan kan justeras i rätt position. Skruva fast skruvarna igen med jämna varv. Spring i mitten på bandet.
1. Tryck Start-knappen och starta löpbandet, öka hastigheten under 3 minuter till 5 km/h
2. Ställ Er på löpbandets kant för att fastställa åt vilket håll bandet avviker.
3. Om bandet drar åt vänster, dra åt den högra skruven med insektsnyckeln i korta omgångar moturs. Om bandet fortfarande drar åt vänster, dra åt den vänstra skruven i korta omgångar medurs.
4. Om bandet drar åt höger, dra åt den högra skruven med insektsnyckeln i korta omgångar medurs. Om bandet fortfarande drar åt vänster, dra åt den vänstra skruven i korta omgångar moturs.
5. Om nödvändigt, så repetera steg 3 och 4.

OBS:
Beakta att löpbandet måste rulla efter varje justering, för att testa ändringen av bandets riktning.