Home > Reklamationer/Felsökning > Crosstrainers > Viking Sport Crosstrainer Error 1, kan inte justera motstånd

Viking Sport Crosstrainer Error 1, kan inte justera motstånd

Om displayen på en Viking Sport Crosstrainer visar error 1 eller av annan anledning inte justerar motståndet så följ dessa instruktioner.
Prova efter varje punkt om det fungerar, gå annars vidare till nästa punkt.

  1. Följ noggrant instruktionerna och kontrollera så alla kablar är ordentligt ihopsatta. Koppla isär och sätt ihop dem ordentligt.
    Kontrollera även att inga kablar är skadade.
  2. Kontrollera crosstrainerns magnetsystem för motstånd att det kan justeras normalt. Det kan vara att något går trögt eller magneten kommit för nära svänghjulet och då klarar motorn inte att justera motståndet. Ett symptom kan vara att motorn låter mycket och får jobba hårt för att justera motståndet.
    Öppna sidan på crosstrainern. Lokalisera motorn och vajern till magneten vid svänghjulet. Kontrollera så att magneten kan justeras ut/in. Justera annars.
  3. Motorproblem. Om motorn ger ifrån sig höga ljud efter magnetmotståndet är justerat så det löper lätt.
    Prova att minska motståndet, och öka igen. Om motorn fortfarande inte kan justera motståndet ordentligt eller inte rör sig alls behöver den bytas. Vi sänder ny motor som bytes.