Home > Reklamationer/Felsökning > Motionscykel > Motioncykel AL2 med Error 1

Motioncykel AL2 med Error 1

Om er AL 2 visar ett felmeddelande i displayen Err 1 eller Error 1 så tyder det på att det inte kontakt med motorn som justerar motståndet, motorn inte klarar att justera motståndet eller i vissa fall motorn har gått sönder. I de flesta fall behöver inga delar bytas utan en mindre justering enligt nedan måste göras.

Följ instruktionen nedan.
 1. Kontrollera alla kablar, sitter de i ordentligt enligt manualen. Koppla isär och sätt ihop ordentligt igen.
  Kontrollera att inga kablar blivit skadade. Bryt strömmen och prova igen. Avsluta här om meddelandet är borta.
 2. Kontrollera kontakterna noga, uppe vid displayen samt i rörets nedre del fram. Det händer att ett stift i kontakten har kommit snett vid montering.
  Sätt ihop igen och se om det fungerar. Se bild:
 3. Montera av vänster sidas pedalarm med en avdragare. Har ni ingen kan vi skicka en till er. Beskrivning och bild nederst i denna artikel.
 4. Skruva bort sidan genom att ta bort skruvarna som sitter runt kanterna.
 5. Lyft av vajern (del 66) från magneten (del 48) eller från motorn.
 6. Se om felmeddelandet fortfarande är kvar när ni provar att justera motståndet genom att i manuella programmet justera motstånd ner/upp.
 7. Om felmeddelandet är kvar så måste motorn bytas ut. Kontakta oss så sänder vi en ny motor.
 8. Om felmeddelandet är borta så justera vajern enl punkterna nedan
 9. Sätt i strömadaptern, gå in i det manuella programmet och ställ in motståndet på det högsta, steg 24.
 10. Koppla loss strömadaptern igen.
 11. Koppla på den vajer ni har lossat tidigare.
 12. Justera vajern så att magneten kommer så nära svänghjulet utan att röra emot.
  När ni sedan sätter i ström adaptern igen så kommer automatiskt de olika motståndsnivåerna ställa in sig rätt.
 13. Justera ner motståndet till lägsta nivån, steg 1, och kontrollera så att inte stoppskruven etc går emot motorn utan att allt löper korrekt.
  Justera det ut och in för att se att allt fungerar som det ska.
 14. Montera på sidokåpan.
 15. Montera på pedalen.


Avdragare, se länk nedan för att ta bort pedalarmen med avdragaren:

https://sporttema.ladesk.com/867528-Ta-av-pedalarm-med-avdragare