Home > Reklamationer/Felsökning > Inget eller lite motstånd, Crosstrainer/Motionscykel MANUELL justering

Inget eller lite motstånd, Crosstrainer/Motionscykel MANUELL justering

Konstruktionen för hur motståndet ges är mycket enkel. När man trampar på maskinen snurrar ett hjul i stål i maskinen. Motståndet ges av att en magnet bromsar hjulet. När man vrider på ratten så drar man i en vajer som ökar eller minskar magnetens avstånd från svänghjulet. Ju närmre magneten kommer svänghjulet, desto högre motstånd.

Om ni inte får något motstånd eller mycket lite motstånd så kontrollera följande:
  1. Kontrollera att alla vajrar eller kablar sitter ordentligt ihop. Lossa även på själva stolpen fram och se kopplingen där. Jämför med manualen.
  2. Om allt sitter rätt, prova att dra vajern som kommer inifrån maskinen in/ut för hand till ytterläge. Trampa på maskinen i varje ytterläge?
    Får ni bra motstånd då så är något fel från kopplingen och upp. Kontrollera montering och hur vajern sitter i ratten.
  3. Ger maskinen inte mera motstånd när ni har vajern i något ytterläge, skruva av sidan på maskinen. Den sitter med några skruvar.
  4. Lokalisera svänghjulet samt magneten intill. Felet kan vara att magneten behöver justeras lite så att den i kommer närmre svänghjulet.
    Ställ i ratten på max motstånd. Justera magneten så att den kommer så nära svänghjulet det går utan att den tar i. Det ger högsta möjliga motstånd.

Hjälper inget av följande, kontakta kundtjänst.